10 března 2018

Einstein a sobota

Představte si, že sedíte v tramvaji v protisměru jízdy. Zadním okénkem se díváte na hodiny na věži. Tramvaj zrychlí až na rychlost světla. Kolik je hodin?


Při této úvaze objevil Einstein teorii relativity, která říká, že čas jak jej vnímáme je jen iluzí. 

Při rychlosti světla čas neplyne. Stále na hodinách vidíte pátek, zatímco pod hodinami čas plyne a nastává sobota. Pojedete-li rychlostí světla dost daleko, sobota u hodin uplyne a vy v tramvaji máte stále pátek. Pojedete-li někdo jiný v protisměru, funguje to stejně. Současně by tak byl pátek i sobota pro oba na obou místech. 

Čas je relativní, stejně jako pohyb. Záleží, kde jste, k čemu vztáhnete pohyb a rychlost a z kterého místa začnete čas počítat. Čas je dimenze v časoprostoru. Čas tak jak jej lineárně vnímáme ve 3D ve skutečnosti není. Sbohem neexistující soboto…

04 února 2018

Jak jsem nehodil všechny adventisty do jednoho pytle

Často mi předhazujete, že jsem hodil všechny adventisty do jednoho pytle, že nejste všichni stejní. Já vím. Pojďme si vysvětlit jak to je.

Účelem blogu je přiblížit si jak odejít od adventistů. Vyrovnat se s tím, zjistit kolik lidí je na tom podobně, prolomit mlčení a tak ... Účelem není napsat encyklopedii o adventistech. Hlavním tématem je odchod.

Adventisty je možné definovat více způsoby:

1) Adventistou je ten, kdo si tak říká

Spousta adventistů se cítí být adventisty. Do sboru chodí víceméně pravidelně, znají se navzájem a jsou součástí jejich společenství. K tomu mají milion výhrad snad ke všemu co adventisté dělají (Whiteová, sobota, desátky, zaběhlá kultura, ...) Nicméně nedělají nic pro změnu. Protestovat příliš viditelně s sebou nese následky a tak se brblá jen tak potichu, zaběhnutá praxe se šidí a ve výsledku nelze říct, že je dotyčný adventista, protože s nimi vlastně nesouhlasí. Nějak se k nim dostal (klasicky narozením) a dosud nebyl schopný odejít, protože je to dost těžké.

Tyto lidi za adventisty nepovažuji. Pro odchod nejsou moc nebezpeční, protože by sami nejraději zmizeli. Z toho důvodu o nich nepíši.

2) Adventistou je ten, kdo plně přijímá jejich věrouku a řídí se jí z přesvědčení

Whiteovou berou smrtelně vážně, čekají na druhý příchod, věří že pracovat v sobotu je hříchem, jsou přesvědčeni že kazatel má pravdu, protože je bohem vyvolený... Prostě věří tomu, čemu adventisté věří. Pro odchod jsou extrémně nebezpeční, protože věří, že "odchod od jediné pravé církve" se rovná sebevraždě. Z jejich pohledu je logické, že udělají cokoliv aby vám v odchodu zabránili. Nechápou, že vy věříte jinak. Věřte nebo ne, tito lidé se mezi adventisty vyskytují a za adventisty je považuji.


Taky bych mohl tvrdit že adventisté jsou různorodým společenstvím, kde si každý najde ( / nenajde) svoje. Jo, mohl. Jenže píšu o tom jak od nich odejít. Píšu pro ty, kdo je velmi dobře znají. Proto nemusím rozmazávat kdo je a kdo není skutečný adventista. Napsání encyklopedie o stavu adventistického společenství v Česku nechávám na učenějších lidech.

Ve zkratce, brblající adventisty / neadventisty jsem nehodil do jednoho pytle s pravými adventisty. Úplně jsem je ignoroval, pro blog jsou zbyteční.

12 ledna 2018

Kdy to skončí?

Obvykle píšu pro ty, kdo již žijí život po adventismu. Ale tentokrát píšu pro ty, kdo se ještě nerozhodli odejít. Kdy to skončí? Tato otázka se netýká církve adventistů. Nečekám že by někdy zanikli. Je to čistě osobní otázka. 

Když jsem poprvé začal pochybovat o adventismu, začal jsem se ptát přátel a rodiny "kde je to v Bibli?" Když se jednalo o zvyky a praktiky, přátelé a rodina odpovídali "tak to prostě je", "jsou věci, které prostě děláme". Další diskuze ukázala, že mnoho věcí se týká jen zapadnutí do toho, co od nás očekává adventistická kultura. Když přišlo na věrouku, slyšel jsem opakovaně "zeptej se kazatele / staršího sboru. Oni tomu rozumí nejlépe a určitě ti to vysvětlí" I když tito lidé málokdy mohli obhájit svou víru, byli přesvědčeni, že adventismus musí být správný, protože to říkalo mnoho chytrých lidí. 

Problém byl v tom, že ani lidé ve vedení neměli uspokojivé odpovědi. Obvykle jsem od nich dostával odpovědi jako "Osobně s touto naukou tolik nesouhlasím a nemyslím si, že by ji církev tak moc učila. Možná se na to musíme podívat trochu jinak. Když se na to podíváme takhle ..." Poté pokračovali v obraně adventistického pohledu tak, že jej trochu upravili a trochu podhodnotili. Spíše než obranu adventistické nauky, jsem od jednoho kazatele slyšel: "můžu být dobrým adventistou i bez této nauky, když o tom nebudu mluvit a dokud to nebudu veřejně ventilovat." Ve výsledku mě vyzval abych zůstal jako druhořadý člen, bez možnosti plného zapojení.

Téma, které bylo mezi běžnými adventisty i mezi kazateli, je patřit ke skupině. Nezáleželo na tom jak moc chápete jejich učení, nebo jestli jej dokážete bránit či s ním souhlasit. Záleželo na tom, jestli jste souhlasili se skupinou a šli jste s ní. Tento postoj v mé generaci převládal. Mnoho mých přátel tiše žilo v neadventistickém stylu, a celý život to schovávali před jejich stárnoucími rodiči a před členy církve. Mnozí z nás žili dvojí život a neúmyslně to učili i své děti.


Stále jsem se ptal kdy to skončí? Kdy řekneme "dost!, už žádné lži, to stačí." Rozhodl jsem se, že jsem došel do toho bodu. Chtěl jsem pro své děti něco lepšího. Chtěl jsem aby měli vztah s Ježíšem, ne jen členství v klubu. Namísto strachu, hanby a tlaku na souhlas jsem chtěl aby prožili radost a svobodu v Kristu. Ale neodešel jsem jen kvůli dětem. Odchod byl i kvůli vedení ducha. Opustil jsem adventistickou kulturu a tak jsem mohl naplno přijmout svého spasitele.

Je to 150 let lží, podvodů legalizací a krytí nebiblických přesvědčení. A tak se vás ptám, kdy to skončí, pro vás i pro vaše děti? Kdy je dost, dost? Kdy chcete začít nový život, který nabízí Ježíš?

Kdy začnete život po adventistickém životě?

Chris Lee - volně přeloženo odtud.